วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

การปอก (ปอกมะเขือเทศเป็นดอกกุหลาบ)

การปอก (ปอกมะเขือเทศเป็นดอกกุหลาบ)


แกะสลักดอกกุหลาบจากหัวผักกาด

แกะสลักดอกกุหลาบจากหัวผักกาด

การกรีด (พริกชี้ฟ้าเป็นดอกหน้าวัว)

การกรีด (พริกชี้ฟ้าเป็นดอกหน้าวัว)

การจัก (หอมหัวใหญ่)

การจัก (หอมหัวใหญ่)

การคว้าน (แตงร้านเป็นดอกทิวลิป)

การคว้าน (แตงร้านเป็นดอกทิวลิป)


การตัด การฝาน การเจียนการเซาะ (แตงร้านเป็นรูปใบไม้พลิ้ว)นวัตกรรม สื่อเทคโนโลยีการสอน รายวิชา "งานแกะสลักผักและผลไม้"
รหัสวิชา ง 30271 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาขา คหกรรม)

1.การตัด การฝาน การเจียนการเซาะ (แตงร้านเป็นรูปใบไม้พลิ้ว)