วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

การปอก (ปอกมะเขือเทศเป็นดอกกุหลาบ)

การปอก (ปอกมะเขือเทศเป็นดอกกุหลาบ)

video

แกะสลักดอกกุหลาบจากหัวผักกาด

แกะสลักดอกกุหลาบจากหัวผักกาด

video

การกรีด (พริกชี้ฟ้าเป็นดอกหน้าวัว)

การกรีด (พริกชี้ฟ้าเป็นดอกหน้าวัว)

video

การจัก (หอมหัวใหญ่)

การจัก (หอมหัวใหญ่)

video

การคว้าน (แตงร้านเป็นดอกทิวลิป)

การคว้าน (แตงร้านเป็นดอกทิวลิป)

video

การตัด การฝาน การเจียนการเซาะ (แตงร้านเป็นรูปใบไม้พลิ้ว)นวัตกรรม สื่อเทคโนโลยีการสอน รายวิชา "งานแกะสลักผักและผลไม้"
รหัสวิชา ง 30271 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาขา คหกรรม)

1.การตัด การฝาน การเจียนการเซาะ (แตงร้านเป็นรูปใบไม้พลิ้ว)

video